Cenovnik stomatoloških usluga

# Usluga Cena
1 Stomatološki pregled 1.000 RSD
2 Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem 2.000 RSD
  Dečija i preventivna stomatologija
1 Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije oralne higijene 1.000 RSD
2 Zalivanje fisura 800 RSD
3 Ekstarkcija mlečnog zuba 500 RSD
4 Tretman nezavršenog rasta korena zuba, po seansi 500 RSD
Ostale usluge se naplaćuju iz cenovnika za odrasle  
  Terapija paradontopatija
1 Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba 2.000 RSD
2 Obrada parodontalnog džepa u lokalnoj anesteziji(po zubu) 1.000 RSD
3 Terapija akutnog parodontalnog apscesa(drenaža) 1.000 RSD
  Oralna hirurgija
1 Rutinsko vađenje zuba 1.500 RSD
2 Separacija zuba 2.500 RSD
3 Hirurško vađenje zuba 6.000 RSD
  Bolesti zuba
1 Kompozitni ispun-jednopovršinski 1.800 RSD
2 Kompozitni ispun-dvopovršinski 2.000 RSD
3 Kompozitni ispun-tropovršinski 2.200 RSD
4 Kompozitna plomba sa štiftom 4.000 RSD
5 Kompozitni inlej 12.000 RSD
6 Direktno i indirektno prekrivanje pulpe 1.000 RSD
7 Vitalna ili mortalna amputacija 1.000 RSD
8 Endodonsko lečenje jednokorenskog zuba 1.000 RSD
9 Endodonsko lečenje višekorenskog zuba 1.000 RSD
10 Lečenje gangrene po seansi 1.000 RSD
11 Uklanjanje korenskog punjenja 1.000 RSD
  Protetika
1 Totalna proteza 22.000 RSD
2 Parcijalna pločasta proteza 22.000 RSD
3 Parcijalna skeletirana proteza 26.500 RSD
4 Ugradnja atečmena  
5 Ugradnja Dolber prečke  
6 Direktno podlaganje proteze 2.400 RSD
7 Indirektno podlaganje proteze 4.000 RSD
8 Reparatura proteze 2.400 RSD
9 Zaštitna krunica 3.000 RSD
10 Privremeni most-po članu  
11 Skidanje krunice 1.000 RSD
12 Metalo keramička krunica 9.600 RSD
13 Bezmetalna keramička krunica 24.000 RSD
14 Faseta keramička 24.000 RSD
15 Faseta kompozitna 12.000 RSD
16 Livena nadogradnja 2.400 RSD
17 Fiberglas nadogradnja 3.000 RSD

Pružamo pun spektar stomatoloških usluga da dobijete negu koja vam je potrebna.

Podelite sa prijateljima!